Skip to main content

Paspoort & chip

Identificatie & registratie

Vanaf 1 januari 2007 is het wettelijk verplicht dat alle paarden, pony's en ezels in Nederland een paspoort en een transponder (= chip) hebben. Het inbrengen van de transponder en het aanvragen van het paspoort kan door een erkende dierenarts worden gedaan.

Chippen

Veulens chippen
Veulens moeten binnen zeven maanden na de geboorte een paspoort en een chip hebben, of eerder indien ze eerder gespeend worden.

FEI paspoort

Als een paard gaat deelnemen aan internationale wedstrijden die vallen onder het toezicht van FEI, dan is vaak een nationaal paspoort niet afdoende. Het bestaande paspoort moet een volgens de regels van de FEI ingevulde schets te bevatten en de aftekeningen moeten duidelijk in het paspoort worden vermeld.

Paspoort aanvragen
De paardeneigenaar vraagt bij de KNHS een FEI-paspoort aan. Bij het al bestaande paspoort zal een "recognition card" worden toegevoegd in de vorm van een omslag. Hierin staan de gegevens van paard en eigenaar vermeld. Dit alles, inclusief het diagram, moet worden afgestempeld door de KNHS.

Invullen en intekenen
Het invullen en intekenen van het paspoort mag alleen worden gedaan door dierenartsen die vermeld zijn op een FEI paspoortdierenartsen-lijst bij de KNHS. Jenny Smulders is vertegenwoordigd op deze lijst.